Cellprovstagning
Välkommen till Gynekologisk cellprovskontroll. Du loggar in i vänsterkant för att boka om din tid. Skriv in hela ditt personnummer i fältet (ååååmmddxxyy, inkl århundrade och utan bindestreck) och det kallelse-ID som finns angivet i ditt kallelsebrev. Du kan också boka om din tid genom att ringa 060-18 13 15