Cellprovstagning
Viktig information:


Vi byter kallelsesystem för cellprovskontrollen vilket innebär att det inte finns bokningsbara tider från 1:a juni 2023.
Behöver du en tid efter 31:a maj 2023 behöver du kontakta mottagningen du är kallad till.
För mer information om kontaktuppgifter till din mottagning se 1177.se